پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

PC & EPC

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی
۱واحد یوتیلیتی الفین پتروشیمی دهلراندر دست اجراشرکت مهندسی و ساختمان نصبطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیاحداث یوتیلیتی الفین پتروشیمی دهلران به روش EPCC
۲طرح GTPP اسلام آباد غربدر دست اجراشرکت ملی صنایع پتروشیمیطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیاحداث واحد متانول و پلی‌پرویلن به روش EPCC
۳خط انتقال گاز ۵۶ اینچ تقویتی محمدیه قم –پارچین گستره ۲در دست اجراشرکت مهندسی و توسعه گازطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیانجام خدمات مهندسی E،تهیه و تامین کلیه مصالح و ماشین آلات و تجهیزات لازم،انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی دوره نگهداری یک ساله تحویل موقت و قطعی C و سایر خدمات،به منظور انجام عملیات پروژه احداث خط انتقال گاز ۵۶ اینچ تقویتی محمدیه قم_پارچین به طول ۵۷.۵ کیلومتر (قطعه دوم) بصورت EPC
۴خطوط فلر پتروشیمی هنگامدر دست اجراپتروشیمی هنگامتدارکات کالا و ساختمان و نصبعملیات اجرایی فاز اول خطوط فلر شرکت پتروشیمی هنگام شامل اجرای فونداسیون، استراکچر و عملیات لوله کشی
۵تاسیسات پیش تراکم پازناندر دست اجراشرکت پالایش گاز بیدبلندطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیخدمات مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات پروژه احداث ایستگاه پیش تراکم بازگردانی گاز پازنان به صورت EPCC در استان خوزستان
۶هیلات سطح الارض نفت شهر-ملی حفاریدر دست اجراشرکت ملی حفاری ایرانتدارکات کالا و ساختمان و نصبتامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث بخش سطح الارضی پروژه نفت شهر
۷خطوط انتقال ، تغذیه و ایستگاه CGS سوم شهر همداندر دست اجراشرکت گاز استان همدانتدارکات کالا و ساختمان و نصباحداث خطوط انتقال ، تغذیه و ساخت ایستگاه CGS سوم شهر همدان
۸خط تغذیه مجموعه فدامی و دو برجی از توابع شهرستان دارابدر دست اجراشرکت گاز استان فارستدارکات کالا و ساختمان و نصباجرای ۵۴۵۱۶ سرگازرسانی به خط تغذیه مجموعه فدامی و دوبرجی_فاز یک از توابع شهرستان داراب به همراه خرید،ساختنصب و راه اندازی دو دستگاه حفاظت کاتدیک c.p.s,خرید،ساخت،نصب و راه اندازی یک دستگاه صاعقه گیر به روش تامین کالا،تجهیزات ونصب.بصورت توامpc در شهرستان داراب (روش فهرست بهایی)
۹پالایشگاه میعانات گازی بندرعباسخاتمه یافتهشرکت نفت ستاره خلیج فارسطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیاخذ لیسانس برای واحدهای تحت لیسانس، طراحی‌های پایه و پیش تفصیلی، طراحی‌های تفصیلی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی
۱۰احداث واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایلامخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی ایلامطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیاخذ لیسانس برای واحدهای تحت لیسانس، طراحی‌های پایه و پیش تفصیلی، طراحی‌های تفصیلی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی
۱۱بهینه‌سازی ایستگاه تقویت فشار فراشبندخاتمه یافتهشرکت ملی گاز ایرانتدارکات کالا و ساختمان و نصبتدارکات کالا (بجز کمپرسور جدید)، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی طبق طرح بهینه‌سازی و رفع کمبودهای ایستگاه که توسط کارفرما تهیه شده است.
۱۲احداث واحد نمکزدایی آب تیمور ـ اهوازخاتمه یافتهشرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوبطراحی، ساخت و نصب و راه‌‌اندازیانجام طراحی/ مهندسی پایه و تفصیلی، تدارکات کالا، ساخت و نصب و راه‌‌اندازی واحد جدید نمک زدایی
۱۳ایستگاه تقویت فشار گاز تأسیسات جزیره سیریخاتمه یافتهشرکت نفت فلات قارهتدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیتدارکات کالا (خرید کمپرسورهای گاز و تأسیسات وابسته) ساختمان و نصب ایستگاه‌‌های تقویت فشار گاز
۱۴تأمین سرویسهای جانبی پروژه های داخلیخاتمه یافتهشرکت پالایش نفت اصفهانطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی
۱۵ایستگاه تقویت فشار گاز خاورانخاتمه یافتهشرکت مهندسی و توسعه گازطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی سرویسهای جانبی پروژه‌‌های داخلی
۱۶چهار ایستگاه تقویت فشار گاز خطوط لوله چهارم سراسری گازخاتمه یافتهشرکت مهندسی و توسعه گازطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه (بجز خرید کمپرسورهای اصلی ایستگاهها)
۱۷خط لوله آب‌شور پتروشیمی اروندخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی اروندطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه (ساختمان2 خط لوله موازی GRP از حوضچه‌‌های نمک تا مجتمع)
۱۸مخازن ذخیره و بارگیری گاز مایع پتروشیمی آبادانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی آبادانتدارکات کالا و ساختمان و نصبتدارکات کالا، ساختمان و نصب مخازن ذخیره گاز مایع و تأسیسات بارگیری به تانکرهای حمل گاز
۱۹احداث سردخانه ذخیره کاتالیست پتروشیمی بسپارانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی بسپارانطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی
۲۰احداث فیلترهای جانبی در پتروشیمی بسپارانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی بسپارانطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های پایه و تفصیلی، تدارکات کالای پروژه، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازی
۲۱خط لوله ۳۰ اینچ بیجار ـ دهگلانخاتمه یافتهشرکت ملی گاز ایرانطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه‌‌اندازیطراحی‌های مقدماتی و تفصیلی، تدارکات کالا و اجرای خط لوله ۳۰ اینچ گاز بیجار به دهگلان