پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

پروژه احداث واحد جدید پلی اتیلن آریاساسول

از آنجاییکه یکی از راهبردهای در دست اجرا برای تحقق برنامه متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی ایران، تکمیل زنجیره ارزش اتیلن است لذا تکمیل این زنجیره و تولید محصولات با ارزش پلی اتیلن در صنعت پتروشیمی ایران بخشی از سیاست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای کاهش خام فروشی در کشور است.  در این راستا شرکت پلیمر آریا ساسول در نظر دارد  اتیلن مازاد بر مصرف در واحدهای پلی‌اتیلن سبک و سنگین خود و واحد اتیل بنزن پتروشیمی پارس را که به خط اتیلن غرب تزریق می‌نماید بدلیل تکمیل ظرفیت دریافت این خط در آینده نزدیک و احتمال عدم امکان استمرار این تزریق به محصول با ارزش تری تبدیل نماید. از این رو احداث یک واحد با قابلیت تولید گریدهای متنوع پلی اتیلن متوسط و سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال با مشابه سازی از طرح موجود و ضمن اعمال بهبود های طراحی وضمن لحاظ تجارب عملیاتی گذشته  در فضای موجود 3.5 هکتاری در مجتمع به تصویب  هیات مدیره رسیده است. با توجه به نیازهای زیرساختی واحد جدید ، بخشی از شبکه Utility موجود مجتمع پتروشیمی آریاساسول (نظیر شبکه آب خنک کن، ، شبکه فلر، مخزن ذخیره خوراک (Hexen-1) و سایر الزامات میبایست بازبینی وتوسعه یافته بنحوی که بتواند نیاز های واحد جدید را تامین نماید.

هدف از اجرا احداث واحد پلی اتیلن جدید به ظرفیت 300,000 تن در سال
موقعیت پروژه عسلویه
کارفرما شرکت پلیمر آریاساسول
محدوده کاری عسلویه – منطقه ویژه اقتصادی، فاز یک پتروشیمی، شرکت آریاساسول
محصولات پلی اتیلن
سال شروع پروژه 1399
درصد پیشرفت 41%
مدیریت طرح مشارکت بینا و GIC
پیمانکار (EPC) مشارکت مهندسان مشاور سازه-سازه پاد تهران
درصد پیشرفت پروژه آریاساسول 0

تصاویر عملیات نصب تجهیز

تصاویر عملیات اجرایی آزمایشگاه

تصاویر عملیات اجرایی کنترل روم

تصاویر عملیات اجرایی سایت

تصاویر عملیات اجرایی پایپرک مخزن هگزن – انبار شیمیایی – فوم پکیج انبار شیمیایی