پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

پروژه‌‌های طراحی مهندسی

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی
۱برج تقطیرشازنددر دست اجراشرکت پتروشیمی شازندطراحی‌هایی تفصیلیانجام طراحی و مهندسی یک دستگاه برج پیش پروپان زدا ( PRE-DEPROPANIZER TOWER) به همراه ملحقات آن در واحد الفین مجتمع پتروشیمی شازند
۲خط لوله ایرانشهر-پالیزاندر دست اجراشرکت مهندسی و توسعه گازطراحی‌هایی تفصیلیانجام خدمات مهندسی شامل صحه گذاری بر روی مدارک پایه ( Basic Endorsement ) و طراحی کل پروژه
۳خط لوله “۲۴ نائین ـ کاشان ـ ریخاتمه یافتهشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتطراحی‌های پایه و تفصیلیانجام برداشتهای صحرایی، تهیه طرح مقدماتی برای خط لوله و تلمبه‌خانه‌‌های مربوطه، اخذ تأیید کارفرما و انجام طراحی‌های تفصیلی
۴خط لوله فرآورده‌‌های نفتی آبادان ـ اراک ـ ریخاتمه یافتهشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتطراحی‌های پایه و تفصیلیانجام برداشتهای صحرایی، تهیه طرح مقدماتی برای خط لوله و تلمبه‌خانه‌‌های مربوطه، اخذ تأیید کارفرما و انجام طراحی‌های تفصیلی
۵انجام خدمات مشاوره طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC سرویسهای جانبی و آفسایتخاتمه یافتهشرکت پالایش نفت تهرانخدمات مشاوره و طراحی پایهطراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه واحدهای OFFSITE UTILITIES، NHT، CCR PLATFORMING، BCU و بازنگری استانداردها
۶خدمات مشاوره پروژه جایگزینی خطوط آب خنک کننده واحدهای پائین دستی پتروشیمی جمخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی جممطالعه و طراحی پایهانجام مطالعات و ارائه طراحی پایه پروژه جایگزینی خطوط آب خنک کننده واحدهای پایین دستی مجتمع پتروشیمی جم
۷برق ایستگاه های تقویت فشار طرح آماکخاتمه یافتهشرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوبمهندسی پایه و تفصیلی و برخی خدمات فنیانجام برداشتهای صحرایی و انتخاب سایت‌ها، نقشه‌برداری، طراحی‌های پایه و تفصیلی ایستگاههای جمع‌آوری گاز، لوله‌‌های انتقال گاز به پالایشگاه گاز، طراحی های پالایشگاه و شبکه برق رسانی به آن
۸پروژه بهینه‌سازی در مجتمع پتروشیمی زکریای رازی ـ ماهشهرخاتمه یافتهشرکت سهامی پتروشیمی زکریای رازیمهندسی پایه و تفصیلی، نظارت اجراییتهیه طرحهای مفهومی برای بهینه‌سازی‌ها، طراحی‌های پایه و تفصیلی و نظارت بر اجرای بالغ بر ۴۵ طرح بهینه‌سازی در واحدهای مجتمع
۹طرح توسعه کارخانه شیشه آبگینهخاتمه یافتهشرکت شیشه آبگینهطراحی‌های پایه و تفصیلیطراحی مقدماتی و تفصیلی کوره دوم ذوب شیشه کارخانه و تأسیسات وابسته به آن
۱۰طراحی برج دوم Quench مجتمع پتروشیمی آبادانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی آبادانطراحی‌های پایه و تفصیلیطراحی‌های مقدماتی و تفصیلی برج دوم Quench ، فونداسیون آن، لوله‌کشی‌های مرتبط به طرح و تجهیزات وابسته
۱۱خط لوله ۱۶ اینچ اصفهان به کرمانخاتمه یافتهشرکت فرانسوی اسپی کاپاکطراحی، تدارکات کالا و ساختمان سیستم حفاظت کاتدیبرداشتهای صحرایی، اندازه گیری مقاومت خاک، طراحی مقدماتی و تفصیلی ۱۳ ایستگاه حفاظت کاتدی برای ۶۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از پالایشگاه اصفهان به ترمینال کرمان و تأسیسات بین راهی
۱۲فونداسیون‌های تجهیزات پتروشیمی غدیرخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی غدیرانجام طراحی‌های مجدد فونداسیون‌هانظر به جابجایی کارخانجات از کشور بلغارستان به ایران، کلیه فونداسیون‌های تجهیزات کارخانجات VC و PVC تجدید طراحی شدند.
۱۳کارخانه تولید قیر دمیده پالایشگاههای آبادان و بندرعباسخاتمه یافتهشرکت سهامی پالایشگاه آبادان و بندرعباسطراحی های تفصیلی و مقدماتی و نظارتانجام خدمات طراحیهای مقدماتی و تفصیلی و نظارت بر اجرای واحدهای قیر سازی در پالایشگاه‌‌های آبادان و بندرعباس (دو پروژه جداگانه)
۱۴خط لوله گورزین ـ لافت ـ بندرعباسخاتمه یافتهشرکت مهندسی و توسعه گازطراحی مقدماتی و تفصیلیبررسی های صحرایی، نقشه برداری و طراحی های مقدماتی و تفصیلی خط لوله برای بخش‌های دریایی و خشکی
۱۵طراحی شبکه Off-site پتروشیمی فن آورانخاتمه یافتهشرکت پتروشیمی فن‌آورانطراحی مقدماتی و تفصیلیانجام طراحی های مقدماتی و تفصیلی شبکه لوله های انتقال مواد Off-site در مجتمع پتروشیمی فن آوران