پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

دامنه خدمات

توسعه خدمات فنی ـ مهندسی در کشور، بالاخص در صنایع وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی، ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره، تأمین تکنولوژی و پیمانکاری را در قالب قراردادهای خدمات ادغام شده طراحی / مهندسی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب و بهره برداری ایجاب نموده است. دامنه فعالیتهای شرکت طرح و ساخت بینا ، فراگیر کلیه زمینه‌‌های اینگونه خدمات، از طراحی‌‌های مفهومی تا خدمات راه‌‌اندازی و بهره‌‌برداری از پروژه‌‌ها می‌‌باشد. فهرست پروژه‌‌های انجام شده در زمینه‌‌های فوق در بخش آخر این مجموعه اعلام گردیده است.

سرفصل خدماتی که طرح و ساخت بینا به کارفرمایان محترم خود ارائه نموده و اکنون نیز آمادگی کامل برای ارائه آنها را دارا می‌‌باشد، به قرار زیرند:

مشاوره و مهندسی

مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی‌‌های فنی / مالی / اقتصادی
تأمین دانش فنی (License / Technology)
بسته مهندسی پایه و پیش تفصیلی (BEP – FEED)
بسته طراحی – مهندسی تفصیلی
بسته مناقصات فنی ـ مهندسی
مهندسی خرید کالای پروژه‌‌های صنعتی
تحلیل و مهندسی ارزش
مهندسی کارگاهی

Industrial zone with pipelines and equipment at sunset.

Energy power plant at dusk, industrial silhouette.

تدارکات کالا

تهیه و پیشنهاد ”فهرست سازندگان تأیید شده“ به کارفرمایان
تهیه و توزیع ”درخواستهای استعلام“ برای تأمین کالا
بررسی و معادل‌سازی پیشنهادات فنی و بازرگانی دریافتی از سازندگان و فروشندگان کالا و رفع ابهامات آنها
تهیه جداول ”تحلیل پیشنهادات فنی“ و ”تحلیل پیشنهادات بازرگانی“ برای گزینش فروشندگان اصلح ماشین‌‌آلات و تجهیزات
تهیه اسناد مربوط به ”قراردادهای خرید“ شامل مشخصات فنی کالا، فهرست مقادیر، نیازهای بازرسی‌های فنی، دستورالعملهای علامت‌گذاری، بسته‌بندی و ارسال کالا
پیگیری‌‌های فنی / مدیریتی در مراحل خرید
مدیریت و هماهنگی انجام بازرسی‌های شخص ثالث در مراحل ساخت تجهیزات
تأمین نیازهای انبارهای سایت و کلیات عملیات انبار
هماهنگی تهیه ”فهرست تعادل کالا“ در مرحله پایان اجرای پروژه‌‌ها

ساختمان و نصب

تهیه مدارک مناقصه برای انتخاب پیمانکاران فرعی و خدماتی و برگزاری مناقصات
طرح یکپارچگی اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی، کنترل پروژه، برآورد و کنترل هزینه
هماهنگی و نظارت بر عملیات ”تجهیز کارگاه“
کنترل و نظارت بر تأمین منابع انسانی، تجهیزاتی و مصالح توسط پیمانکاران فرعی
نظارت کارگاهی بر انجام خدمات ساختمان و نصب در کلیه زمینه‌‌ها
کنترل‌‌های کمّی و کیفی فعالیتهای کارگاهی
هماهنگی‌‌های بازرسی فنی کارگاهی و خدمات بازرسی‌های غیرمخرب
هماهنگی ارائه خدمات توسط نمایندگان، فروشندگان / سازندگان ماشین‌‌آلات پروژه
مدیریت ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست
مدیریت بحران
هماهنگی، همکاری و نظارت بر انجام عملیات پیش راه‌‌اندازی، راه‌‌اندازی، بهره برداری

Industrial zone with pipelines and equipment at sunset.
Energy power plant at dusk, industrial silhouette.

مشاوره مدیریت پروژه‌‌ها (PMC)

بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادها، بررسی و تأیید طرح اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی و کنترل پروژه، بازنگری و تأیید طراحی‌‌ها، خدمات مدیریت خرید، کنترل کیفیت / تضمین کیفیت، بودجه و کنترل هزینه، خدمات حقوقی برای کارفرما، نظارت کارگاهی در دوره ساختمان و نصب و مستند سازی پروژه

خدمات مشاوره مدیریتی

بررسی قراردادها و مشخص نمودن فعالیتهای حساس برای کنترل به موقع
بررسی و تصویب ”طرح اجرای پروژه“
تهیه برنامه زمانبندی کلان پروژه
برنامه‌ریزی اجرای خدمات تضمین و کنترل کیفیت
بررسی و تأیید مدارک طراحی ـ مهندسی و مدارک مهم خدمات تدارکات کالا
ایجاد ارتباط و هماهنگی فیمابین بخشهای مهندسی، تدارکات کالا و ساختمان و نصب
همکاری با بخش مهندسی در اجرای تحلیل‌های مهندسی ارزش
تحلیل کارآیی بخشهای مختلف پروژه و ارائه راه‌حل برای رفع گلوگاهها
مدیریت خروج از شرایط ”بحران“ در پروژه و مدیریت برنامه‌‌های جبرانی
پیشگیری از بروز اختلافات پیمانی ـ حقوقی در سازمان‌های مختلف مسئول
تحلیل و حل و فصل موارد اختلاف و پشتیبانی‌های حقوقی / قانونی به نمایندگی از طرف صاحبکار
کنترل هزینه‌‌های اجرای پروژه
تهیه و بکارگیری سیستمها و روشها و فرمت‌های مربوطه
تهیه گزارشات دوره‌ای برای پیشرفت بخشهای مختلف پروژه

Industrial zone with pipelines and equipment at sunset.
Energy power plant at dusk, industrial silhouette.

خدمات نظارت کارگاهی


برنامه‌ریزی و کنترل کلیه فعالیتهای ساختمان و نصب پروژه
مدیریت اجرای خدمات ساختمان و نصب
نظارت‌های کمّی‌وکیفی بر کلیه مراحل و خدمات دوره ساختمان و نصب ، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره برداری

مشاوره در مرحله
ساختمان و نصب و بهره برداری پروژه‌‌ها

تحلیل تخصیص منابع و عملکرد گروه‌‌ها
کنترل پیشرفت کار، بررسی علل انحراف از برنامه‌‌ها و ارائه راه‌حلهای جبرانی
برآورد هزینه‌‌های مرحله ساختمان و نصب و کنترل هزینه‌‌ها
بررسی و تحلیل ”دستورات اضافه‌کاری و تغییرات“
همکاری در حل اختلافات
بررسی و اعلام نظر یا تصویب هزینه‌‌های اضافی پیمانکاران فرعی
ایجاد و مدیریت اجرایی سیستمهای کنترل کیفی خدمات ساختمان و نصب
حصول اطمینان در اجرای روشهای مصوب پروژه توسط پیمانکاران فرعی

Industrial zone with pipelines and equipment at sunset.
Energy power plant at dusk, industrial silhouette.

سایر خدمات مورد نیاز پروژه‌‌ها

مدیریت و هماهنگی تأمین منابع مالی پروژه‌‌ها (Project Financing)
تنظیم و ارائه خدمات مربوط به تهیه مدارک پیمان‌های مورد نیاز پروژه‌‌ها و ”مهندسی قراردادها“
همکاری و نظارت بر انجام خدمات بازرسی‌های فنی در کلیه مراحل اجرایی و ساخت کالای پروژه‌‌ها
همکاری و نظارت بر راه‌اندازی، شروع بهره‌برداری و انجام آزمایشات کارآیی پروژه‌‌ها
طراحی و اجرای پروژه‌‌های ”تعمیرات پیشگیرانه“ (Preventive Maintenance)