پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان وراوی

احداث و راه اندازي ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي به ظرفیت   MMSCMD7-9

با الکتروکمپرسور بصورت  آرايش 1+2

احداث و راه اندازي خط انتقال برق 132 كيلوولت به طول 8 كيلومتر از پست 20/132 كيلو ولت خوزي

احداث و راه اندازي پست برق 11/132 كيلوولت وراوي با ترانسفورماتورهاي 25 مگا ولت آمپر

توسعه دو فيدر خط 132 كيلوولت در پست خوزي

احداث و راه اندازي خط لوله ميعانات 4 اينچ و خط لوله گاز 16 اینچ به طول تقريبي 5 كيلومتر تا پالايشگاه گاز پارسيان

هدف از اجرا

نیاز مبرم کشور به گاز رسانی در فصول سرد سال

کمبود خوراک ورودی پالایشگاه پارسیان

کاهش فشار مخزن به دلیل روند برداشت از میادین گازی هما و وراوی

موقعیت پروژه استان فارس-شهرستان لامرد و مهر- میدان گازی وراری
کارفرما شركت نفت مناطق مركزي ايران
محدوده کاری حدفاصل چاه های گاز منطقه وراوی تا پالایشگاه پارسیان سپهر و پست خوزی تا پست وراوی
محصولات افزایش تولید گاز و میعانات جهت تامین خوراک مورد نیاز پالایشگاه پارسیان
سال شروع پروژه 1399
مدیریت طرح
پیمانکار (EPC)
پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان وراوی 0
احداث پست 132/11 کیلوولت وراوی و توسعه پست بالا دست 132/20 کیلوولت خوزی 0
پروژه احداث و راه اندازی خطوط انتقال برق میدان وراوی 0

تصاویر مراحل پروژه