پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

ايستگاههای تقويت فشار گاز دهلران

احداث و راه اندازی ايستگاههای تقويت فشار گاز  با ظرفیت 120 میلیون متر مکعب در روز از فشار 3 بار به 127 بار در 4 مرحله و با استفاده از 10 کمپرسور رفت و برگشتی

هدف از اجرا جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت میادین دانان و دهلران و تامین خوراک ورودی پ NGL3100
موقعیت پروژه استان ایلام – شهر دهلران
کارفرما شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
محدوده کاری مشاور کارفرما
محصولات
سال شروع پروژه 1399
درصد پیشرفت 75%
مدیریت طرح
پیمانکار (EPC)
ايستگاههای تقويت فشار گاز دهلران 0