پشتیبانی و دانلود

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

s f

اطلاعات تماس

Our Services

Construction and Installation

Preparation of tender documents for the selection of subcontractors and conducting tenders.

Site Supervision Services

Planning and controlling all construction and installation activities of the project, managing the execution of construction and installation services, and ...

Procurement of Goods

Preparation and recommendation of an "Approved Vendor List" to clients, and ...

Management Consulting Services

* Reviewing Contracts and Identifying Critical Activities for Timely Control

Consulting and Engineering

Conceptual studies and technical/financial/economic feasibility assessments, and ...

Project Management Consulting (PMC)

بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادها، بررسی و تأیید طرح اجرای پروژه، برنامه‌‌ریزی ...

Current projects

Our Employers and Partners

Certificates